Algemene voorwaarden Stichting 21 Culture

Volgens de Nederlandse privacywetgeving ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het voor ons niet toegestaan om zonder toestemming foto’s en video’s van deelnemers te maken en/of te publiceren. Zonder toestemming kunnen wij ons project echter niet naar behoren uitvoeren. Het maken en publiceren van beeldmateriaal staat namelijk centraal binnen onze organisatie. Zo kunnen wij en andere geïnteresseerden de kunsten van onze deelnemers op de voet volgen, waardoor hun talenten niet onopgemerkt zullen blijven.

Het is daarom van groot belang dat alle deelnemers vooraf toestemming verlenen voor het maken en publiceren van beeldmateriaal. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is een deelnemer wettelijk gerechtigd om zelf toestemming te verlenen. Voor deelnemers met een leeftijd van 14 en 15 jaar kunnen alleen (een van) de ouders of een wettelijke voogd toestemming verlenen.

*Indien je geen toestemming verleent voor 1 of meerdere onderwerpen, is het helaas niet   mogelijk deel te nemen aan ons project. Vanwege de aard van de activiteiten is het maken en publiceren van beeldmateriaal namelijk onmisbaar.

Hieronder staan een aantal onderwerpen waarin wordt beschreven waar wij het beeldmateriaal voor willen gebruiken. Door akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden geef je toestemming voor alle onderwerpen:

 • Ik geef toestemming voor het maken van opnames van lessen
 • Het maken van opnames van lessen gegeven door studenten in opleiding
 • Het maken van foto’s en filmopnames tijdens de workshops om de kwaliteit van de lessen te bevorderen
 • Het maken van foto’s en filmopnames tijdens de eindpresentatie
 • (Digitale) publicatie van mijn naam bij het afronden van het traject
 • Publicatie in de (digitale) algemene media
 • Het plaatsen van foto’s/video’s van overige activiteiten op de sociale media van Unite These Streets
 • Het plaatsen van foto’s/video’s op de sociale media van aan Unite These Streets gelieerde instanties
 • Publicatie van beeldmateriaal op de website van Unite These Streets
 • Het maken van foto’s en video’s door een professionele fotograaf/ filmcrew
 • Publicatie van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief

Unite These Streets, 2021